+.40.31.005.00.00 +.40.31.005.00.00 +.40.31.005.00.00

Notă de informare privind recrutarea

Multumim pentru că ați aplicat pentru o poziție în cadrul Bit Soft!

Ne place să fim transparenți și clari in toate procesele noastre, astfel că prin această notă de informare ne propunem să vă explicăm ce se intâmplă cu datele dvs. cu caracter personal in contextul procesului de recrutare in cadrul companiei noastre.
Vă prezentăm astfel, pe scurt, ce date folosim, în ce scopuri si pentru ce perioadă, cine are acces la ele și alte informații în legătură cu datele dumneavoastră personale.

Cine suntem noi?
Bit Soft SRL cu sediul în București, Str. Dr. Radovici Ion nr.7, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/21722/1994, având CUI RO6520428 (”Noi” sau ”BITSOFT”)
Ce date cu caracter personal prelucrăm în contextul recrutării de personal?
In primul rand, ce sunt ”datele cu caracter personal”? Conform GDPR, datele cu caracter personal înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect. „Direct“ înseamnă, de exemplu, numele și prenumele dumneavoastră; „Indirect“ include acele date care, combinate cu alte informații, pot duce la identitatea dvs.
În procesul recrutării, noi prelucrăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă separat de dvs. sau odată cu CV-ul și/sau prezentată în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?
Scopurile în care prelucrăm datele dvs. în procesul recrutării sunt:
• Evaluarea aplicației dvs. de angajare;
• Comunicarea cu dvs. pe parcursul procesului de recrutare;
Temeiul legal pe care se bazează prelucrarea în acest context este încheierea unui contract - Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR.
În anumite cazuri, putem fi nevoiți să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege. Temeiul legal în acest caz este fie îndeplinirea interesul legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații, fie îndeplinirea obligațiilor legale – Art. 6 alin. (1) lit. c) și f).

Care sunt sursele datelor dvs.?
Datele prelucrate în contextul recrutării sunt obținute fie direct de la dvs., fie prin intermediul unor platforme online specializate în domeniul recrutării (www.bestjobs.eu / www.linkedin.com / www.hipo.ro).

Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?
Putem să transmitem unele date furnizorilor noștri de servicii pentru realizarea procesului de recrutare de personal. Intră în categoria furnizorilor: clinicile medicale, societăți privind securitatea și sănătatea muncii, societăți de contabilitate precum și alte asemenea companii care contribuie la finalizarea procesului de recrutare.
Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice.
Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale?
Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.
Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite. Spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor. Dacă există totuși o perspectivă serioasă de angajare în viitor, vom putea pastra datele respective pe o perioadă de maximum 1 an.

Care sunt drepturile dvs.?
a) Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem;
b) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm și/sau completam datele personale pe care le deținem despre dvs.;
c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs.;
d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă;
e) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs.;
f) Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. În mod special, aveți dreptul de vă opune la profilare.
g) În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ.

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați oricând prin e-mail la adresă: privacy@bit-soft.ro sau puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la punctul nostru de lucru din Strada Barbu Văcărescu nr. 164A, Clădirea Caro Castel, Sector 2, București.
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru mai multe informații despre protecția datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultați întreaga Politica de Confidențialitate disponibilă pe http://www.bit-soft.ro/politica-de-confidentialitate.