x
Informații personale
Acord de confidențialitate
Trimite

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale BIT SOFT SA (”BITSOFT”).
Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").
Datele cu caracter personal, în sensul prezentei Politici de Confidențialitate și conform definiției date de GDPR, reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un număr de identificare, date de localizare sau chiar un identificator online.
Prelucrarea datelor personale este făcută de către: Bit Soft SA cu sediul în București, Str. Dr. Radovici Ion nr.7, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/21722/1994, având CUI RO6520428.
Societatea BITSOFT este operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de GDPR, respectiv stabilește mijloacele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

• Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
• Ce fel de date personale prelucrăm?
• Date personale ale minorilor
• Date speciale
• În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?
• Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?
• Colectăm date personale de la terți?
• Transferăm datele dvs. în afara UE/SEE?
• Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice
• Cât timp păstrăm datele dvs. personale?
• Care sunt drepturile dumneavoastră?
• Sunt datele dvs. în siguranță?
• Link-uri către alte site-uri web
• Întrebări sau reclamații
• Modificări ale politicii
____________________________________________________________________________________________________________
PRINCIPII PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR ÎN CADRUL BITSOFT
• Prelucrarea datelor personale se face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
• Colectarea datelor personale se face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu sunt prelucrate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
• Colectarea datelor personale este adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
• Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
• Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
• Toate datele personale sunt prelucrate și stocate într-o manieră ce asigură confidențialitatea și securitatea acestora;
• Datele personale nu sunt distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor sau în scopul îndeplinirii unor obligații legale;
CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?
Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a clienților și potențialilor clienți, precum și a furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri
Colectăm numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția, înregistrările audio ale apelurilor de pe linia de suport Bit Soft, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți.
Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu, dacă nu doriți să ne dați numele, prenumele, adresa de e-mail și funcția dvs. în cazul în care doriți să apelați la serviciul de suport tehnic oferit de BITSOFT, nu vom putea realiza procesul propriu-zis de asistență tehnică.
Dacă sunteți client sau potențial client al clienților și partenerilor noștri de afaceri
În cursul executării contractelor încheiate și în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin acestea, putem accesa anumite categorii de date cu caracter personal aparținând clienților și potențialilor clienți persoane fizice ai hotelurilor și restaurantelor cu care lucrăm.
De asemenea, există posibilitatea ca, la cererea clienților noștri, să oferim servicii de hosting pentru anumite baze de date conținând datele cu caracter personal ale persoanelor fizice ce sunt clienți și potențiali clienți ai hotelurilor/restaurantelor cu care lucrăm.
Categoriile de date pe care le putem prelucra prin prisma executării contractelor noastre sunt următoarele:
a) date necesare pentru efectuare rezervărilor (de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon);
b) datele aferente fișei de sosire-plecare, solicitate în baza legislației naționale (de exemplu, cetățenie, adresă, data nașterii);
c) datele cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
d) informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cerințe speciale, preferințe;
e) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;
f) datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii si abonării la newsletter;
g) informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea hotelului/restaurantului, de exemplu număr de înmatriculare;
h) date colectate din cardurile de acces (ora intrării și ieșirii);
i) informații colectate de către diverși parteneri contractuali (agenții de turism, organizatori de evenimente) și transmise către hotel/restaurant (rooming list, lista invitați evenimente);
j) date necesare furnizării unor servicii adiționale, după caz;
k) recenzii și opinii referitoare la serviciile hotelului/restaurantului;
l) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să le furnizați nouă sau clienților noștri.
Dacă sunteți potențial angajat
Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați notă de informare aplicabilă recrutării.
Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre
Camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în locațiile BITSOFT).
Dacă sunteți utilizator al site-urilor nostre de internet www.bit-soft.ro si www.bitsoftsolutions.com
Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.
Totuși, în scopul exploatării tehnice a portalului, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.
Pentru utilizarea unor servicii (ex. rezervări on-line, aplicații posturi vacante) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare operațiunii utilizate pe site.
Dacă sunteți angajat
Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.
____________________________________________________________________________________________________________
DATE SPECIALE
Termenul „date speciale“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
Deși nu colectăm categorii speciale de date cu caracter personal, există posibilitatea ca în cursul executării unui contract încheiat cu un client BITSOFT și la cererea acestuia, să fim nevoiți să accesăm sistemele informatice ale acestuia (de exemplu software-ul de gestiune hotelieră) pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul incheiat. În cursul acestei accesări putem avea contact cu astfel de categorii de date cu caracter personal, însă acestea nu vor fi preluate sau prelucrate în alt scop decât cel al executării contractului incheiat cu un client BITSOFT.
____________________________________________________________________________________________________________
ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?
Dacă sunteți reprezentant al clienților/potențialilor clienți BITSOFT
a) Comunicarea cu dvs. în cazul solicitărilor de oferte transmise de dvs. pentru anumite servicii și produse oferite de BITSOFT.
Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.
Temei: încheierea unui contract

b) Soluționarea tichetelor de suport în urma solicitărilor transmise de dvs.

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a răspunde solicitărilor transmise de dvs. prin e-mail sau apel telefonic pe linia de Suport Bit Soft
Temei: executarea unui contract

c) Păstrarea istoricului interacțiunilor dintre dvs. și BITSOFT

Scop: în vederea furnizării unor servicii calitative, istoricul interactiunilor dvs. cu BITSOFT este stocat cel puțin pe perioada derulării contractului astfel încât, atunci când veți reveni cu o nouă solicitare, noi ne vom putea adapta procedurile de lucru pentru rezolvarea eficientă a situației expuse de dvs.
Temei: executarea unui contract
d) Feedback:
Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că ați avut o experiență satisfacătoare în urma interacțiunii cu BITSOFT.
Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.
e) Marketing:
Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.
Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”)
Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.
Vom include un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.
f) Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS
Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o cerere de ofertă/un contract, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați procedura în cauză, (iii) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute pe perioada derulării contractului.
Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.
g) Analiză, îmbunătățire și cercetare:
Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.
Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. și ale BITSOFT.
Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre
Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din cadrul locației BITSOFT.
Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protecția bunurilor, cât și protecția persoanelor din cadrul locației.
Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet www.bit-soft.ro și/sau www.bitsoftsolutions.com
Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.
Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.
Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri
Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.
Temei: executarea unui contract.
Dacă sunteți potențial angajat.
Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.
Temei: încheierea unui contract.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați notă de informare aplicabilă recrutării.
Dacă sunteți angajat
Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la departamentul de resurse umane.
Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:
a) Restructurări, reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale/acțiuni:
Scop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.
Temei: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.
Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.
b) Securitate:
Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.
Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale hotelului, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul locației noastre.
c) Motive juridice:
Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.
Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.
____________________________________________________________________________________________________________
CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?
Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza servicii de înaltă calitate, datele dumneavoastră pot fi transmise către furnizorii noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:
a) Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).
b) Parteneri de afaceri și colaboratori: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produsele, serviciile sau ofertele solicitate. De exemplu, putem încheia contract cu o terță societate pentru asigurarea serviciilor de hosting.
c) Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională).
Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.
____________________________________________________________________________________________________________
COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?
Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:
a) Parteneri de afaceri: cum ar fi partenerii de carduri, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii, website-urile partenere de recrutare în vederea angajării.
În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “IN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).
În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs. personale.
____________________________________________________________________________________________________________
TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?
Putem transfera datele dvs. către unii furnizori care vor avea sediul în alte țări decât cea în care vă aflați dvs. și, în unele cazuri, în țări în afara UE/SEE.
Deși legile privind protecția datelor din aceste țări pot fi diferite față de cele din țara dvs., vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt procesate conform acestei politici și în concordanță cu legislația aplicabilă.
____________________________________________________________________________________________________________
FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE
Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.
____________________________________________________________________________________________________________
CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?
Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.
Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).
Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.
____________________________________________________________________________________________________________
CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?
În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:
a) Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
b) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
e) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
f) Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).
g) În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ.
În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.
____________________________________________________________________________________________________________
SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?
Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.
Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.
____________________________________________________________________________________________________________
LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB
Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.
Folosirea serviciilor de internet oferite de BITSOFT în cadrul locațiilor noastre cade sub incidența termenilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale furnizorilor de internet. Puteți accesa termenii și politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.
____________________________________________________________________________________________________________
ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII
Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați utilizând Formularul nostru de contact disponibil pe site sau trimițând un e-mail la următoarea adresă: privacy@bit-soft.ro iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa sediului social din București, Sector 5, Str. Dr. Radovici Ion nr.7.
În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
____________________________________________________________________________________________________________
MODIFICĂRI ALE POLITICII
Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.
Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018